Oferta

 • Oprogramowanie i zarządzanie zgłoszeniami mobilnymi
 • Kontrola bieżących prac w pasie drogowym, gwarancji i ich raportowanie
 • Diagnostyka nawierzchni drogowych: pomiar kolein i równości podłużnej
 • Ewidencja i Inwentaryzacja
 • Przeglądy i ocena stanu dróg
 • Fotorejestracja metryczna
 • Skaning 2d/3d
 • Zajęcie Pasa drogowego
 • Ścieżki Rowerowe (nowość)

Oprogramowanie SigmaOnLine

SigmaOnLine – narzędzie do kontroli procesów i zdarzeń w pasie drogowym oraz dostępu do historii, dokumentów, informacji o toczących się i zamkniętych sprawach.

SigmaObjazdy – pobierz

SigmaObjazdy – bezpłatna drogowa aplikacja mobilna, do natychmiastowego użycia. Służy do wykonywania zgłoszeń z geolokalizacją dowolnych zdarzeń w pasie drogowym. Nie wymaga predefiniowania tras objazdów co czyni ją bardzo elastycznym narzędziem i ogranicza jej zastosowanie tylko pomysłowość użytkownika, możesz z niej korzystać bez żadnego przygotowania, wystarczy zainstalować ją na swoim telefonie z systemem android i napisać do nas maila w celu udostępnienia dostępu do bazy na serwerze.

Program SigmaOnLine z aplikacją mobilną SigmaObjazdy – nowa jakość zarządzania procesami, podwykonawcami i zdarzeniami w pasie drogowym wraz z Zajęciem Pasa Drogowego.
 

Aplikacja Mobilna SigmaObjazdy służy  do raportowania przez telefon komórkowy :

 • objazdów dróg  – eksport do Dzienników Objazdów,
 • wykonywania przeglądów dróg i przepustów – eksport do modułu Przeglądy Dróg , 
 • Raportowania spraw bieżących wykonywanych przez pracowników lub podwykonawców – zajęcie pasa drogowego, remonty, sprzątanie, odśnieżanie, solenie ( z raportem średnich prędkości na odcinkach, czasie przejazdu i ich długości)  i inne.

A wszystko to w czasie rzeczywistym dostępne mobilnie online – masz dostęp do informacji z każdego miejsca gdzie jest internet.


SigmaOnLine służy do prowadzenia i przeglądania ewidencji dróg, ewidencji drzew oraz archiwizacji dokumentacji toczących się spraw – zajęcie pasa drogi, przeglądu dróg, awarie, remonty, gwarancje, zgłoszenia itp. 

Do wszystkich informacji masz dostęp online. Każda tocząca się sprawa np. budowa przyłącza, sprzątanie wiat przystankowych, odśnieżanie, wykonawca może zarejestrować automatycznie przy pomocy aplikacji mobilnej SigmaObjazdy. 

Za pomocą programu i mapy masz dostęp do wszystkich informacji w każdym pikietażu zarządzanej drogi :

 • warstwy numeryczne z ewidencją pasa drogi
 • organizacja ruchu
 • metryczna fotorejestracja z możliwościa wykonywania pomiarów
 • książki drogi 
 • formularz danych o sieci
 • protokoły z przeglądów dróg
 • dokumentacja remontów i inwestycji
 • mapy tematyczne
 • dokumentacja z zajęcia pasa drogi, termin gwarancji , nazwa wykonawcy, zgłoszenie zakończenia prac
 • rejestracja objazdów 


Wszystkie informacje można połączyć z zasobami geodezyjnymi i ogólnie dostępnymi mapami.


! Uwaga, możesz bezpłatnie przetestować aplikację mobilną SigmaObjazdy na własnych danych: nie jest wymagany system referencyjny, zgłoś się do nas a będziesz mógł wypróbować na Swoim telefonie jak to działa


Ewidencja i Inwentaryzacja

Aktualizujemy ewidencję do każdego programu, spełniającego obecne wymogi prawa, który posiada pliki wymiany danych. Przedmiotem aktualizacji  są dane przestrzenne pasa drogowego zapisane w otwartych formatach GIS – pliki SHP lub TAB. Zamawiający eksportuje dane do aktualizacji do powyższych formatów, przekazuje je nam i zwrotnie otrzymuje dane już zaktualizowane, które importuje do posiadanej bazy danych. 

Pliki wymiany danych – gotowy opis do pobrania

Jeżeli będziesz dbał o otwarte standardy danych, to otrzymasz bezpieczeństwo, konkurencję wśród dostawców oraz komfort funkcjonowania.  Jeżeli Twój dostawca oprogramowania nie spełnia powyższych standardów, to zgłoś się do nas a otrzymasz za symboliczną złotówkę program do prowadzenia ewidencji, który współpracuje z QGIS’em ( systematycznie będziemy udostępniali nieodpłatne wtyczki z bogatą funkcjonalnością – do projektów organizacji ruchu, budowy systemu referencyjnego, tworzenia map tematycznych, kalkulator remontów itp.) 

Dla oszczędnych, polecamy wykonanie lub aktualizacje ewidencji w standardzie obligatoryjnym ( wymaganym prawem). 
Użytkownik otrzymuje:
książki drogi w formacie pdf
formularz danych o sieci dróg publicznych ( wymóg wysłania do GDDKiA do końca pierwszego kwartału) 
za dodatkową opłatą przekazujemy też dane o ewidencji w plikach wymiany danych, edytowalnych pod QGis

namawiamy też do jednoczesnego wykonania przeglądów dróg, które uzupełnią całość obowiązków Zarządcy . 

Po aktualną ofertę cenową proszę się zwrócić na maila  


Przeglądy dróg i inne obowiązki Zarządców

  Przegląd stanu technicznego dróg – roczny lub pięcioletni, które zawierają :

  • Wydrukowane protokoły z podpisem osoby upoważnionej
  • Załącznik z ocenami cząstkowymi dla każdego ocenianego elementu
  • Dzienniki objazdu
  • Mapa z wynikami oceny stanu jezdni

  Przeglądy dróg możemy połączyć z ewidencją i na żądanie klienta przygotować pod kątem :

  • Remontów dróg, wyliczać koszty remontów w połączeniu z ewidencją
  • Kalkulacji kosztów utrzymania: wyliczanie powierzchni do koszenia, utrzymanie poboczy, koszty malowania oznakowania poziomego, powierzchnia chodników w zjazdach itp.
  • A dzięki Drogowej Aplikacji Mobilnej będziesz miał bieżące raporty z terenu z wykonanych prac inwestycyjnych i utrzymaniowych

  A może pakiet dla oszczędnych obejmujący:

  • Ewidencję dróg w zakresie obligatoryjnym ( bez organizacji ruchu, elementów punktowych i liniowych):
   – książki drogi w formacie PDF
   – dzienniki objazdów
   – Formularz Danych o Sieci wysyłany do GDDKiA w formacie xls
  • Przegląd stanu technicznego dróg – roczny lub pięcioletni

  Pakiet dla obowiązkowych obejmujący:

  • Ewidencję dróg w zakresie obligatoryjnym ( bez organizacji ruchu, elementów punktowych i liniowych)
  • Przegląd stanu technicznego dróg – roczny lub pięcioletni
  • Fotorejestrację metryczną pasa drogowego

  Pakiet dla specjalistów obejmujący:

  • Ewidencję dróg w zakresie pełnym z organizacją ruchu, zjazdami, elementami uzbrojenia drogi ….
  • Przegląd stanu technicznego dróg – roczny lub pięcioletni
  • Fotorejestrację metryczną pasa drogowego
  • Skaning 2D

  Pliki wymiany danych – gotowy opis do pobrania

  Strona korzysta
  z plików Cookies.
  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.