Akademia

Ocena stanu nawierzchni jezdni i chodników metodą IGPiK-krakowską

Metoda polega na inwentaryzacji zniszczeń na jezdni i chodnikach i przeliczeniu ich ilości na oceny .
Metoda jest polecana przez GDDKiA dla odcinków miejskich.

Jej zaletą jest udokumentowany i opublikowany algorytm oceny, oraz bardzo dobre przełożenie wyników na stan obserwowany nawierzchni drogowych i chodników.

Inwentaryzowane zniszczenia jezdni :

 • Spękania siatkowe [m2}
 • Spękania poprzeczne [m]
 • Spękania podłużne [m]
 • Spękania krawędziowe [m2]
   
 • Odkształcenia sfalowania [m2]
 • Odkształcenia zapadnięcia [m2]
 • Odkształcenia koleiny [m2]
 • Odkształcenia fałdy [m2]
 • Odkształcenia odciski i ślady [m2]
 • Odkształcenia płynięcie nawierzchni [m2]
 • Odkształcenia  przełomy [m2]
 • Ubytki lepiszcza [m2]
 • Ubytki warstwy ścieralnej [m2]
 • Ubytki wyboje [szt]
   
 • Inne, wystające lub zapadnięte studzienki [m2]
 • Inne, wadliwie wykonane naprawy [m2]
 • Inne, uszkodzenia przy torowisku [m2]
 • Inne, degradacja odcinka nawierzchni [m2]

Inwentaryzowane zniszczenia chodników:

 • Ubytki wyboje [m2]
 • Ubytki braki elementów [m2]
 • Ubytki głębokie złuszczenia [m2]
   
 • Odkształcenia sfalowania [m2]
 • Odkształcenia zapadnięcia [m2]
 • Odkształcenia lokalne nierówności [m2]
 • Inne, wystające lub zapadnięte studzienki [szt]
 • Inne, trwałe przeszkody [szt.]
 • Inne, degradacja  nawierzchni [m2]
Fragment atlasu zniszczeń jezdni i chodników

Dla odcinków pomiarowych np. 100-metrowych są wyliczane punkty na podstawie wag i ilości zniszczeń.
Na podstawie sumy punktów jest przydzielana ocena w skali 1-5, poniżej wizualizacja ocen.

Wynikowa ocena jezdni i chodników

Przeglądy dróg – kontrola okresowa

Wymóg prawny.

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) – art.62 ust.1 pkt.2 ustawy- nakłada na Zarządców obowiązek wykonywania okresowej kontroli obiektów budowlanych, do których zaliczają się drogi.
Aby spełnić ten wymóg Zarządca powinien posiadać podpisany przez osobę upoważnioną protokół kontroli okresowej stanu technicznego drogi ( obiektu budowlanego) – roczny lub pięcioletni

Kontrola stanu technicznego jezdni i innych elementów pasa drogowego

jednakowo ważnym celem jest uzyskanie obiektywnej wiedzy na temat stanu technicznego jezdni, chodników, poboczy, prawidłowego odwodnienia korony drogi, oznakowania itd. 

Spełnienie tego celu wymaga już zastanowienia się czy przeglądy dróg mają nam pomagać przy stałym monitorowaniu stanu technicznego dróg i planowaniu remontów oraz strategii utrzymaniowych. 

W tym miejscu należy się zdecydować na metodologię postępowania ( przyjęcie metody i kryteriów oceny stanu technicznego elementów pasa drogowego) i być konsekwentnym. Jeżeli będziemy stosowali jedną metodę, to umożliwi nam to porównywanie wyników przeglądów pomiędzy poszczególnymi latami i obiektywnego monitorowania degradacji stanu technicznego.

W przyjętej strategii postępowania ważna jest przyjęta metoda oceny stanu nawierzchni jezdni jako najważniejszego elementu pasa drogowego. Nasza firma wykonuje ocenę stanu metodą BIKB, SOSN i WDSN oraz IGPiK ( które preferujemy)

Planowanie remontów i wyliczanie ich kosztów

cel ten jest już celem wyższego poziomu i jest stawiany przez bardziej świadomych i wymagających Zarządców. Staje się on narzędziem do zarządzania nawierzchniami drogowymi i pozwala w sposób świadomy realizować cele i pozyskiwać na nie środki finansowe.

Wyniki oceny stanu technicznego jezdni
legenda oceny stanu jezdni i zalecenia

Skaning 2D – wykonuj samodzielnie pomiary bez wychodzenia z biura

Oferujemy Państwu narzędzie do łączenia fotorejestracji metrycznej i przekrojów 2D ze skanera laserowego. Przekroje są wykonywane co 10 cm i program łączy ze sobą 200 kolejnych przekrojów. W połączonym obrazie dzięki rejestracji energii odbicia,  powstaje digitalny obraz terenu w postaci zagęszczonej chmury punktów. Pokazywany na czerwono przekrój ma szereg funkcji i narzędzi.

skaning 2d wraz z fotorejestracją

Funkcja mierzenia odległości pomiędzy punktami
– dX – odległość w poziomie pomiędzy punktem X a kursorem myszki ( strzałka)
– dY – odległość w pionie pomiędzy punktem X a kursorem myszki ( strzałka)
– d – odległość pomiędzy punktem X a kursorem myszki ( strzałka)

Pomiar odległości

Skrajnia pionowa i pozioma

Pomiar skrajni pionowej i poziomej

Do czego można wykorzystać skaning laserowy przy użyciu naszych narzedzi:

 • Przeglądy dróg
 • Kontrola stanu poboczy – zawyżone/zaniżone
 • Kontrola kolein na drodze
 • Rejestracja łat i wybojów
 • Planowanie bieżącego utrzymania
 • Planowanie ścinki poboczy lub ich profilowania
 • Kontrola przekroju poprzecznego, głębokości rowów, nachylenia skarp
 • Kontrola odpływu wody z korony drogi
 • Wykorzystanie przekrojów charakterystycznych do projektowania remontów dróg
 • Precyzyjna lokalizacja drzew i innych obiektów drogowych
 • i inne..

Kontrola nielegalnego zajęcia pasa drogowego przy pomocy telefonu

Element w przygotowaniu


Kontrola bieżących prac w pasie drogowym i narzędzie do ich raportowania

Element w przygotowaniu

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.